1. Đặc điểm tình hình của tổ:

- Tổ Toán – Tin là một thành viên trong hệ thống tổ chức của bộ máy trường THCS Bình Chánh. Tổ gồm 8 thành viên:

STT

Họ và tên

Chứa vụ

Môn Dạy

1

Nguyễn Văn Việt

Tổ trưởng

Toán

2

Võ Đông Phương

Thư ký

Toán

3

Ngô Thị Thùy Oanh

Thủ quỷ

Toán

4

Đỗ Văn Khỏe

Thành viên

Toán

5

Nguyễn Hoàng Phi

Thành viên

Toán

6

Nguyễn Phát Triển

Thành viên

Toán

7

Lê Thế Nam

Bí thư Chi Đoàn

Tin

8

Lê Thị Cẩm Nang

Thành viên

Tin

Tất cả GV trong tổ đều đạt trình độ đại học theo chuyên ngành.

- Đội ngũ GV trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến, có tâm quyết với nghề.

 

2. Thành tích đạt được của tổ:

2.1) Năm học 2015 – 2016:

- SKKN đạt 7 giải cấp trường, ĐDDH đạt 1 giải B cấp trường, GV dạy giỏi cấp trường đạt 6 GV; Phong trào giải toán qua mạng 34 HS đạt giải huyện (Toán tiếng anh là 12 HS; Toán tiếng việt 22 HS), 1 HS giỏi văn hoá môn toán đạt giải ba cấp huyện và cấp tỉnh. Chất lượng bộ môn toán và tin đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tổ Toán - Tin  đạt Tập thể Lao động tiên tiến

2.2) Năm học 2016 – 2017:

-  Kết quả của tổ: SKKN đạt 8 giải cấp trường, SKKN cả 2 đợt đạt 5 giải C cấp huyện, ĐDDH đạt 1 giải C cấp huyện, bài giảng E-Learning đạt 1 giải B và 1 giải A cấp huyện, 1 giải B cấp tỉnh, GV dạy giỏi cấp trường đạt 8 GV, 1GV đạt GVDG cấp huyện; Phong trào giải toán qua mạng 22 HS đạt giải huyện (Toán tiếng anh là 3 HS; Toán tiếng việt 19 HS), 1 HS giỏi văn hoá môn toán đạt giải C cấp huyện, máy tính cầm tay 2 HS đạt giải C cấp huyện. Chất lượng bộ môn toán và tin có HS yếu kém dưới 5%.

- Tổ Toán - Tin  đạt Tập thể Lao động tiên tiến

2.3) Năm học 2017 – 2018:

            -  Kết quả của tổ: SKKN đạt 4 giải A và 4 giải B cấp trường, SKKN 1 giải B và 3 giải C cấp huyện, ĐDDH đạt 1 giải C cấp huyện, bài giảng E-Learning đạt 1 giải A; 2 giải B và 1 giải C cấp huyện, GV dạy giỏi cấp trường đạt 6 GV, 1 HS giỏi văn hoá môn toán đạt giải C cấp huyện và 1 giải C cấp huyện, máy tính cầm tay 2 HS đạt giải C cấp huyện, cuộc thi khoa học kỹ thuật: 1A cấp huyện. Chất lượng bộ môn toán và tin có HS yếu kém dưới 5%.

- Tổ Toán - Tin  đạt Tập thể Lao động tiên tiến