MÔN TOÁN

(Đang cập nhật)

LỚP 6

* Số học

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
63BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 
64,65ÔN TẬP CHƯƠNG II 
67MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
68PHÂN SỐ BẰNG NHAU 
69TÍNH CHẤT CƠ BẢN CẢU PHÂN SỐ(13/04)
70RÚT GỌN PHÂN SỐ(13/04)
71LUYỆN TẬP - RÚT GỌN PHÂN SỐ(15/04)
72Quy đồng mẫu nhiều phân số(22/04)
73Luyện tập -Quy đồng mẫu nhiều phân số(22/04)
74So sánh phân số(22/04)
75Phép cộng phân số(27/04)
76Luyện tập - Phép cộng phân số(27/04)
77Tính chất của phép cộng phân sốBài mới (29/04)

* Hình học

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
17SỐ ĐO GÓC 
18,19

KHI NÀO THÌ \widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}

 
20Vẽ góc cho biết số đo 
21Tia phân giác của một góc(15/04)
22Luyện tập - Tia phân giác của một góc(22/04)
23Đường trònBài mới (29/04)

LỚP 7

* Đại số

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
45BÀI 3: BIỂU ĐỒ 
46BÀI 4: TRUNG BÌNH CÔNG 
48BÀI 4. LUYỆN TẬP ĐƠN THỨC – ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG 
49BÀI 4. LUYỆN TẬP BIỂU THỨC – GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 
47,48ÔN TẬP CHƯƠNG III(13/04)
51,52Ôn tập đơn thức – Đơn thức đồng dạng(22/04)
53,54Đa thức. Cộng, trừ đa thứcBài mới (27/04)

 

* Hình học

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
46LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ PYTAGO 
38BÀI 8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG 
39LUYỆN TẬP CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG 
40,41ÔN TẬP CHƯƠNG II(15/04)
42  
43Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác(22/04)
44Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu(22/04)
45Luyện tập Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếuBài mới (29/04)
46Luyện tập Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, Bất đẳng thức tam giácBài mới (29/04)

LỚP 8

* Đại số

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
43Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 
44BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH - LUYỆN TẬP 
45,46PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU - LUYỆN TẬP(13/04)
 KIỂM TRA 15 PHÚT(13/04)
48,49PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU - LUYỆN TẬP.(20/04)

* Hình học

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
39, 40ĐỊNH LÍ TALET TRONG TAM GIÁC 
41,42ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALET – LUYỆN TẬP 
43TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC. LUYỆN TẬP(13/04)
44KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. LUYỆN TẬP(27/04)
45TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT. LUYỆN TẬP(27/04)

LỚP 9

* Đại số

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
51PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
52,53CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 
54,55CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN 
56,57HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG(13/04)
58Tiết PPCT: 58 ÔN TẬP(20/04)

* Hình học

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
53,54,55TỨ GIÁC NỘI TIẾP 
56ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN 
57DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN.(15/04)
58ÔN TẬP CHƯƠNG III(22/04)

LỚP 10

* Đại số

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
40BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 
41,42BÀI 5. DẤU TAM THỨC BẬC HAI(13/04)
45,36HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG IVBài mới (27/04)

* Hình học