MÔN VẬT LÝ

LỚP 6

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
21Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn 
22Sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí(09/04)
23Bài 23: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt(16/04)
Kiểm tra 15 phút
24Bài 22: NHIỆT KẾ. NHIỆT GIAI(23/04)
25Bài 23: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
Bài mới (30/04)
MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9

LỚP 10