MÔN LỊCH SỬ

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
 BÀI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 
25BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945(10/04)
26BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA(10/04)
27BÀI 10. QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN CỦA NHÂN DÂN AN GIANG (1930 - 1945)(17/04)
28BÀI 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946)(17/04)
29BÀI 25. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950)(24/04)
30BÀI 26. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)(24/04)
31,32BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)Bài mới (01/05)

 

LỚP 10