MÔN NGỮ VĂN

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

Tiết PPCTTên bàiTrạng thái
81 BÀI 19 KHI CON TU HÚ 
82 BÀI 20 TỨC CẢNH PÁC PÓ 
83Bài 20  CÂU CẦU KHIẾN 
84Bài 20 THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 
85Bài 21 NGẮM TRĂNG (VỌNG NGUYỆT) 
86Bài 21-22 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH 
88CHIẾU DỜI ĐÔ 
89THCHD HÀNH ĐỘNG NÓI - HÀNH ĐỘNG NÓI (tt) 
91,92HỊCH TƯỚNG SĨ(14/04)
93VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM(17/04)
94NƯỚC ĐẠI VIỆT TA(17/04)
95LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM(21/04)
96tRẢ BÀI TLVTrên lớp
97BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC(21/04)
98HỘI THOẠI & HỘI THOẠI (TT)(24/04)
99,100Không học
101TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN(24/04)
102TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂNTrên lớp
103LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂUBài mới (28/04)
104TÌM HIỀU CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONGVĂN NGHỊ LUẬNBài mới (28/04)

 

LỚP 9

LỚP 10