MÔN TIN HỌC

LỚP 6

Tiết PPCTTên chủ đềTrạng thái
41,42CHỦ ĐỀ 10: SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆTBài mới

LỚP 7

Tiết PPCTTên chủ đềTrạng thái
39,40CHỦ ĐỀ 5: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH 
41,42BTTH5: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH(07/04)
43CHỦ ĐỀ 6: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH(07/04)
44CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU(14/04)
45,46BTTH6: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU(14/04)
47,48ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 5,6,7(21/04)
49,50ÔN TẬP KIẾN THỨC DẠY TRÊN INTERRNETTrên lớp
51KIÊM TR 1 TIẾTTrên lớp
52CHỦ ĐỀ 8: MINH HOẠ DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒBài mới (28/04)

LỚP 8

Tiết PPCTTên chủ đềTrạng thái
41,42BTH3: SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP FOR..DOBài mới

LỚP 9

Tiết PPCTTên chủ đềTrạng thái
39,40BTH 3: LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO 
41CHỦ ĐỀ 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU(07/04)
42CHỦ ĐỀ 9: GIỚI  THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT(07/04)
43CHỦ ĐỀ 10: ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU(14/04)
44
 
CHỦ ĐỀ 11: ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ HIỆU ỨNG TRONG BÀI TRÌNH CHIẾU 
KIỂM TRA 15 PHÚT(21/04)
45BTH4: TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU 

 

LỚP 10
Tiết PPCTTên chủ đềTrạng thái
44,45,46Chủ đề: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢNBài mới