Học TậpLớp 11

Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác. 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

(Quảng cáo)

Bài 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

a) \(y =  \frac{x-1}{5x-2}\); 

b) \(y =  \frac{2x+3}{7-3x}\);

c) \(y =  \frac{x^{2}+2x+3}{3-4x}\);

d) \(y =  \frac{x^{2}+7x+3}{x^{2}-3x}\).

a)  \( y’=\frac{\left ( x-1 \right )’.\left ( 5x-2 \right )-\left ( x-1 \right ).\left ( 5x-2 \right )’}{\left ( 5x-2 \right )^{2}}\) = \( \frac{5x-2-\left ( x-1 \right ).5}{\left ( 5x-2 \right )^{2}}\) =              \( \frac{3}{\left ( 5x-2 \right )^{2}}\).

b) \( y’=\frac{\left ( 2x+3 \right )’.\left ( 7-3x \right )-\left ( 2x+3 \right ).\left ( 7-3x \right )’}{\left ( 7-3x \right )^{2}}\) =                                              \( \frac{2\left ( 7-3x \right )-\left ( 2x+3 \right ).\left ( -3 \right )}{\left ( 7-3x \right )^{2}}\) = \( \frac{23}{\left ( 7-3x \right )^{2}}\).

c)  \( y’=\frac{\left ( x^{2}+2x+3 \right )’.\left ( 3-4x \right )-\left ( x^{2} +2x+3\right ).\left ( 3-4x \right )’}{\left ( 3-4x \right )^{2}}\) =                           \( \frac{\left ( 2x+2 \right ).\left ( 3-4x \right )-\left ( x^{2}+2x+3 \right ).(-4)}{(3-4x)^{2}}\) = \( \frac{-2(2x^{2}-3x-9)}{(3-4x)^{2}}\).

d) \( y’=\frac{(x^{2}+7x+3)’.(x^{2}-3x)-(x^{2}+7x+3).(x^{2}-3x)’}{(x^{2}-3x)^{2}}\)  = \( \frac{(2x-7).(x^{2}-3x)-(x^{2}+7x+3).(2x-3)}{(x^{2}-3x)^{2}}\) = \( \frac{-10x^{2}-6x+9}{(x^{2}-3x)^{2}}\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 1 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *