Học TậpLớp 11

Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11. Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ lệ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

b) Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). 

a) MA = dA/KK x \( \overline{M_{KK}}\) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thuận với số mol khí:

VX = \( V_{O_{2}}\) => nX = \( n_{O_{2}}\) = \( \frac{1,76}{32}\) = 0,055 mol => MX = \( \frac{3,3}{0,055}\) = 60 (g/mol) 

Hy vọng nội dung bài học Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học TậpLớp 11

Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11. Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

a) Chất A có tỉ lệ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:…

b) Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). 

a) MA = dA/KK x \( \overline{M_{KK}}\) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thuận với số mol khí:

VX = \( V_{O_{2}}\) => nX = \( n_{O_{2}}\) = \( \frac{1,76}{32}\) = 0,055 mol => MX = \( \frac{3,3}{0,055}\) = 60 (g/mol) 

Hy vọng nội dung bài học Bài 1 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 1. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *