Học TậpLớp 11

Bài 12 trang 21 – Lý 11, Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó …

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 12 trang 21 – Lý 11, Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó …

Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện – Bài 12 – Trang 21 – SGK Vật lí 11. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?

(Quảng cáo)

12. Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2  = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?

Bạn đang xem: Bài 12 trang 21 – Lý 11, Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó …

Bài làm.

Điện tích điểm q1 = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q = – 4.10-8 C đặt tại điểm B, AB = 10cm.

Gọi C là điểmmà tại đó cường độ điện trường bằng không.

Gọi \(\overrightarrow{E_{1C}}\) và \(\overrightarrow{E_{2C}}\) là cường độ điện trường của q1 và qtại C.

Tại đó \(\overrightarrow{E_{1C}}\) = – \(\overrightarrow{E_{2C}}\). Hai vectơ này phải cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB (Hình 3.3).

Hai vectơ này phải ngược chiều, tức là phải nằm ngoài đoan AB. Vì hai vectơ này phải có môđun bằng nhau, tức là điểm C gần A hơn B vì |q1| < |q2|.

                   

Đặt AN = l, AC = x, ta có :

\(k.\frac{|q_{1}|}{\varepsilon .x^{2}}=k.\frac{|q_{2}|}{\varepsilon .(l+x)^{2}}\)  hay  \((\frac{l+x}{x})^{2}=\left |\frac{q_{2}}{q_{1}} \right |=\frac{4}{3}\) hay x = 64,6cm.

Ngoài ra còn phải kể tất cả các điểm nằm rất xa  q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện trường bằng không, tức là không có điện trường.

Hy vọng nội dung bài học Bài 12 trang 21 – Lý 11, Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C và q2 = – 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó … sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *