Học TậpLớp 11

Bài 2 trang 105 sgk Hóa 11, Bài 2. Cho phương trình Hóa của các phản ứng…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 2 trang 105 sgk Hóa 11, Bài 2. Cho phương trình Hóa của các phản ứng…

Phản ứng hữu cơ – Bài 2 trang 105 sgk hoá học 11. Bài 2. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

(Quảng cáo)

Bài 2. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

Bạn đang xem: Bài 2 trang 105 sgk Hóa 11, Bài 2. Cho phương trình Hóa của các phản ứng…

a) C2H6 + Br2 \( \xrightarrow[]{as}\) C2H5Br2 + HBr.

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    

c) C2H5OH + HBr \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H5Br    H2O.

d) C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C3H6 + C3H8.   

e) C6H12 + H2 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C6H14  

g)  C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H6 + C4H8

1. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g.             B. a, c.        C. d, e, g             D. a, b, c, e, g.

2. Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng

A. a, b, c, d, e, g              B. a, c.        C. d, e, g            D. b, e.

3. Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng

A. d, g                            B. a, c          C. d,  e, g           D. a, b, c, e, g.

Chọn kết luận đúng : 1. B;     2.D ;   3. A.

Hy vọng nội dung bài học Bài 2 trang 105 sgk Hóa 11, Bài 2. Cho phương trình Hóa của các phản ứng… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *