Học TậpLớp 11

Bài 2 trang 91 Hóa 11, Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố….

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 2 trang 91 Hóa 11, Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố….

Mở đầu về hoá học hữu cơ – Bài 2 trang 91 sgk hoá học 11. Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố. 

Trả lời 

Bạn đang xem: Bài 2 trang 91 Hóa 11, Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố….

a) Phân  tích định tính

Mục đich: Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử chất hữu cơ

Phương pháp: Để xác định định tính C và H, nung chất hữu cơ với CuO để chuyển C thành CO2, H thành H2O, rồi phát hiện CO2 bằng nước vôi trong và H2O bằng CuSO4 khan. Còn với N thì chuyển thành NH3 rồi nhận ra bằng giấy quỳ ẩm

b) Phân tích định lượng

Mục đích: Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ Phương pháp: Nung a gam chất hữu cơ (C, H, O, N) với CuO dư. Hấp thụ hơi H2O và CO2 lần lượt bằng bình đựng H2SO4 đặc dư và KOH đặc dư. Độ tăng khối lượng mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2 tương ứng. Khí N2 thoát ra được xác định thể tích (ở đktc). Từ mH2O, mCO2 và VN2 rút ra mC, mH, mN và mO rồi suy ra hàm lượng của C, H, N và O.

Hy vọng nội dung bài học Bài 2 trang 91 Hóa 11, Bài 2. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố…. sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *