Học TậpLớp 11

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 2 trang 91 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

Bài 2 trang 91 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng:

(Quảng cáo)

Bài 2. Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’\). Chứng minh rằng:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 91 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

a) \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{B’C’}\) + \(\overrightarrow{DD’}\) = \(\overrightarrow{AC’}\);

b)  \(\overrightarrow{BD}\) – \(\overrightarrow{D’D}\) – \(\overrightarrow{B’D’}\) = \(\overrightarrow{BB’}\);

c)  \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{BA’}\) + \(\overrightarrow{DB}\) + \(\overrightarrow{C’D}\) = \(\overrightarrow{0}\).

a) \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{B’C’}\) + \(\overrightarrow{DD’}\)  = \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{BC}\) + \(\overrightarrow{CC’}\) = \(\overrightarrow{AC’}\); 

b) \(\overrightarrow{BD}\) – \(\overrightarrow{D’D}\) – \(\overrightarrow{B’D’}\) = \(\overrightarrow{BD}\) + \(\overrightarrow{DD’}\) + \(\overrightarrow{D’B’}\) = \(\overrightarrow{BB’}\);

c) \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{BA’}\) + \(\overrightarrow{DB}\) + \(\overrightarrow{C’D}\) = \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{CD’}\) + \(\overrightarrow{D’B’}\) + \(\overrightarrow{B’A}\) = \(\overrightarrow{0}\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 2 trang 91 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *