Học TậpLớp 6Toán 6 Kết nối tri thức

Bài 3.34 trang 72 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Bài 3.34 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có

Bạn đang xem: Bài 3.34 trang 72 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Lời giải:

a) Ta thấy tích của hai số cùng mang dấu âm sẽ mang dấu dương. Do đó tích của số chẵn các thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương. Vì thế tích của ba thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu âm.

Vậy tích của ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương sẽ mang dấu âm.

b) Tích của bốn thừa số mang dấu âm (vì có số chẵn các thừa số mang dấu âm) sẽ mang dấu dương.

Vậy tích của bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương sẽ mang dấu dương.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia ….

 • Hoạt động 2 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước của – 9 và Tìm các bội của 4 lớn hơn – 20 và nhỏ hơn 20 ….

 • Luyện tập 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12).12; b) 137. (-15) ….

 • Vận dụng 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu để giải bài toán mở đầu ….

 • Hoạt động 3 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu ….

 • Hoạt động 4 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Dựa vào nhận xét ở HĐ 3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7) ….

 • Luyện tập 2 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép nhân sau: a)(-12).(-12); b)(-137).(-15) ….

 • Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu ? bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích ….

 • Câu hỏi trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Tính a(b + c) và ab + ac khi a = – 2, b = 14, c = – 4 ….

 • Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6) ….

 • Bài 3.32 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Nhân hai số khác dấu: a) 24.(-25); b) (-15).12 ….

 • Bài 3.33 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Nhân hai số cùng dấu: a)(-298).(-4); b)(-10).(-135) ….

 • Bài 3.35 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019) ….

 • Bài 3.36 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) ….

 • Bài 3.37 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (- 8).72 + 8.(-19) – (-8) ….

 • Bài 3.38 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như Hình 3.19 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button