Học TậpLớp 11

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm…

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11. Bài 1. Quy tắc đếm. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường

(Quảng cáo)

Bài 3. Các thành phố \(A, B, C, D\) được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm…

a) Có bao nhiêu cách đi từ \(A\) đến \(D\) mà qua \(B\) và \(C\) chỉ một lần ?

b) Có bao nhiêu cách đi từ \(A\) đến \(D\) rồi quay lại \(A\) ?

a) Để đi từ \(A\) đến \(D\) mà qua \(B\) và \(C\) chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:

Hành động 1: Đi từ \(A\) đến \(B\). Có \(4\) cách để thực hiện hành động này.

Hành động 2: Đi từ \(B\) đến \(C\). Có \(2\) cách để thực hiện hành động này.

Hành động 3: Đi từ \(C\) đến \(D\). Có \(3\) cách để thực hiện hành động này.

Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ \(A\) đến \(D\) mà qua \(B\) và \(C\) chỉ một lần là \(4 . 2 . 3 = 24\) (cách).

b) ĐS: Số các cách để đi từ \(A\) đến \(D\) (mà qua \(B\) và \(C\) chỉ một lần), rồi quay lại \(A\) (mà qua \(C\) và \(B\) chỉ một lần) là:

               \((4 . 2 . 3) . (3 . 2 . 4) = 24^2 = 576\) (cách).

Hy vọng nội dung bài học Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *