Học TậpLớp 11

Bài 3 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 3 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước…

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11. Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước

(Quảng cáo)

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước…

Xác định công thức phân tử của chất A.

VA = \( V_{O_{2}}\) => nA = \( n_{O_{2}}\) = \( \frac{0,16}{32}\) = 0,005 (mol) => Mz = \( \frac{0,3}{0,005}\) = 60 (g/mol)

CxHyOz + (x + \( \frac{y}{4}-\frac{z}{2}\)) O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) xCO2        +       y/2H2O

1 mol                               x mol                 y/2 mol

0,005 mol                         \( \frac{0,44}{44}\) = 0,01        \( \frac{0,18}{18}\) = 0,01 (mol)   

=> x = 2; y = 4. CTPT là: C2H4Oz. Ta có 28 + 16z = 60

z = 2. CTPT là C2H4O2

Hy vọng nội dung bài học Bài 3 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *