Bài 4 trang 101 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 101 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Cho tia Oa. Vẽ tia Ob sao cho

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5. Góc

Bài 4 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Cho tia Oa. Vẽ tia Ob sao cho Bài 4 trang 101 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 101 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Oa.

Chấm một chấm nhỏ đánh dấu ở vạch chia 1500 rồi nối điểm O với chấm nhỏ đó ta vẽ được tia Ob.

Bài 4 trang 101 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 5. Góc hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: Hai thân của chiếc compa có thể xem là hai tia chung gốc. Độ mở của compa gợi cho ta hình ảnh gì? ….

 • Hoạt động 1 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ hai tia Ox và Oy có chung gốc O. ….

 • Luyện tập 1 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đọc và viết tên các góc đỉnh A trong Hình 69 và cho biết các cạnh của chúng. ….

 • Hoạt động 2 trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ góc xOy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy (A, B khác O) ….

 • Luyện tập 2 trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: Cho góc xOy và điểm N không nằm trong góc đó. Giả sử đường thẳng b đi qua N lần lượt cắt tia Ox, Oy tại C, D ( hình 76). Nêu vị trí của điểm N đối với hai điểm C, D. ….

 • Hoạt động 3 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy quan sát thước đo góc. Thước đo góc có dạng nửa hình tròn và được chia đều thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ ….

 • Luyện tập 3 trang 97 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc để đo góc quyển sách toán của em. ….

 • Hoạt động 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Sử dụng thước đo góc để đo các góc trong Hình 80 và so sánh số đo của chúng. ….

 • Luyện tập 4 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: Ở Hình 81 có HB = HC = CD. Đo góc để trả lời các câu hỏi sau: ….

 • Hoạt động 5 trang 99 Toán lớp 6 Tập 2: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm, hai kim tạo thành một góc. ….

 • Hoạt động 6 trang 99 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đo các góc xOy, xOz, xOt, xOm trong Hình 82a. ….

 • Luyện tập 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy ghép mỗi khẳng định ở bên trái với một hình thích hợp ở bên phải. ….

 • Bài 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong Hình 85 và Hình 86. ….

 • Bài 2 trang 100 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở Hình 87. ….

 • Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho góc mOn = 50 độ ….

 • Bài 5 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Cho các góc ….

 • Bài 6 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó. ….

 • Bài 7 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 0°. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ. ….

 • Bài 8 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ “trái”, “phải”,”vuông”, “nhọn”, “tù” thích hợp cho ( ? ). ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *