Học TậpLớp 11

Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

Bài 4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của \({\left( {{x^3} + {1 \over x}} \right)^8}\)

Bạn đang xem: Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Ta có: \({\left( {{x^3} +4 {1 \over x}} \right)^8} = \sum\limits_{k = 0}^8 {C_8^k} .{x^{3.(8 – k)}}{\left( {{1 \over x}} \right)^k} = \sum\limits_{k = 0}^8 {C_8^k} .{x^{24 – 4k}}\)

Trong tổng \(\sum\limits_{k = 0}^8 {C_8^k} .{x^{24 – 4k}}\) số hạng không chứa \(x\) khi và chỉ khi

\(\left\{\begin{matrix} 24 – 4k = 0 & & \\ 0\leq k \leq 8& & \end{matrix}\right.\) \(⇔ k = 6\).

Vậy số hạng không chứa \(x\) trong khai triển (theo công thức nhị thức Niu – Tơn) của biểu thức đã cho là \({C^6}_8 = {\rm{ }}28\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 4 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *