Học TậpLớp 11

Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố…

Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố. Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu

(Quảng cáo)

Bài 4. Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Kí hiệu \(A_k\) là biến cố: “Người thứ \(k\) bắn trúng”, \(k = 1, 2\).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố…

a) Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố \(A_1 A_2\) :

\(A\): “Không ai bắn trúng”;

\(B\): “Cả hai đểu bắn trúng”;

\(C\): “Có đúng một người bắn trúng”;

\(D\): “Có ít nhất một người bắn trúng”.

b) Chứng tỏ rằng \(A\) = \(\overline{D}\); \(B\) và \(C\) xung khắc.

Phép thử \(T\) được xét là: “Hai xạ thủ cùng bắn vào bia”.

Theo đề ra ta có \(\overline{A_{k}}\) = “Người thứ \(k\) không bắn trúng”, \(k = 1, 2\). Từ đó ta có:

a) \(A\) = “Không ai bắn trúng” = “Người thứ nhất không bắn trúng và người thứ hai không bắn trúng”. Suy ra

\(A\) = \(\overline{A_{1}}\) . \(\overline{A_{2}}\).

Tương tự, ta có \(B\) = “Cả hai đều bắn trúng” = \(A_{1}\) . \(A_{2}\).

Xét \(C\) = “Có đúng một người bắn trúng”, ta có \(C\) là hợp của hai biến cố sau:

“Người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn trượt” =\( A_1\) . \(\overline{A_{2}}\).

“Người thứ nhất bắn trượt và người thứ hai bắn trúng” = \(\overline{A_{1}}\) .\( A_2\) .

Suy ra \(C = A_1\). \(\overline{A_{2}}\) ∪ \(\overline{A_{1}}\) . \(A_2\) .

Tương tự, ta có \(D = A_1 ∪ A_2\) .

b) Gọi \(\overline{D}\) là biến cố: ” Cả hai người đều bắn trượt”. Ta có

 \(\overline{D}\) = \(\overline{A_{1}}\) . \(\overline{A_{2}}\) = \(A\).

Hiển nhiên \(B ∩ C =\phi \)  nên suy ra \(B\) và \(C\) xung khắc với nhau.

Hy vọng nội dung bài học Bài 4 trang 64 sgk đại số và giải tích 11: Bài 4. Phép thử và biến cố… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *