Học TậpLớp 11

Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc…

Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng…

(Quảng cáo)

Bài 5. Cho hình lập phương \(ABCD.A’B’C’D’\). Chứng minh rằng:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc…

a) Mặt phẳng \((AB’C’D)\) vuông góc với mặt phẳng \((BCD’A’)\);

b) Đường thẳng \(AC’\) vuông góc với mặt phẳng \((A’BD)\).

(H.3.45)

a) \(BC ⊥ (ABB’A’) \Rightarrow BC ⊥ AB’\);

Mà \(BA’ ⊥ AB’  \Rightarrow AB’ ⊥ (BCD’A’)\).

Ta có \(AB’ ⊂ (AB’C’D)\) nên (\(AB’C’D) ⊥ (BCD’A’)\).

b)  +) \(AA’\bot(ABCD) \Rightarrow AA’\bot BD\)

Mà  \(BD\bot AC\Rightarrow BD\bot (ACC’A’)\)

\(AC’\subset(ACC’A’)\) nên suy ra \(BD\bot AC’\)    (1)

  +) \(AB\bot (ADD’A’)\Rightarrow AB\bot A’D \)

Mà \(AD’\bot  A’D\Rightarrow  A’D\bot (ABC’D’)\)

Ta có \(AC’\subset (ABC’D’)\Rightarrow AC’\bot A’D\)      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(AC’ ⊥ (A’BD)\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 5 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *