Học TậpLớp 11

Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp…

Bài 5 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

(Quảng cáo)

Bài 5. Có bao nhiêu cách cắm \(3\) bông hoa vào \(5\) lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp…

a) Các bông hoa khác nhau ?

b) Các bông hoa như nhau ?

a) Đánh số thứ tự cho \(3\) bông hoa. Mỗi cách cắm hoa là một cách chọn ra \(3\) lọ và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của \(3\) bông hoa), nên mỗi cách cắm là một chỉnh hợp chập \(3\) của \(5\) lọ. Suy ra số cách cắm \(3\) bông hoa vào 5 lọ là:

         \(A_5^3  = 60\) (cách).

b) Vì \(3\) bông hoa là như nhau, nên mỗi cách cắm \(3\) bông hoa vào \(5\) lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là một cách chọn ra một tập hợp \(3\) phần tử (không phân biệt thứ tự) từ \(5\) lọ. Suy ra số các cách cắm \(3\) bông hoa như nhau vào \(5\) lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là:

            \(C_5^3 = \frac{5!}{3!2!}= 10\) (cách).

Hy vọng nội dung bài học Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *