Học TậpLớp 11

Bài 5 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%….

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 5 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%….

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 5 trang 95 sgk hoá học 11. Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%.

Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O.             B. C4H8O2.         C. C5H12O          D. C4H10O2.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%….

Chọn B. C4H8O2

Số nguyên tử C: \( \frac{54,54.88}{12.100}\) = 4; Số nguyên tử H: \( \frac{9,1.88}{1.100}\) = 8.

Số nguyên tử O: \( \frac{36,36.88}{16.100}\) = 2

Hy vọng nội dung bài học Bài 5 trang 95 sgk Hóa 11, Bài 5. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%…. sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *