Học TậpLớp 11

Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục…

Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục. Chứng minh rằng phương trình:

(Quảng cáo)

Bài 6. Chứng minh rằng phương trình:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục…

a) \(2x^3- 6x + 1 = 0\) có ít nhất hai nghiệm;

b) \(cosx = x\) có nghiệm.

a) Hàm số \(fx)=2x^3-6x + 1 = 0\) là hàm đa thức nên liên tục trên \(\mathbb R\).

Ta có: \(f(0).f(1) = 1.(-3) < 0\) nên phương trình có nghiệm trong khoảng \((0; 1)\).

          \(f(-2).f(0)=-5<0\) nên phương trình có nghiệm trong khoảng \((-2; 0)\).

Do đó phương trình \(f(x) = 0\) có ít nhất hai nghiệm.

b) Hàm số \(g(x) = cosx – x\) xác định trên \(\mathbb R\) nên liên tục trên \(\mathbb R\).

Mặt khác, ta có \(g(0).g(\frac{\pi }{2}) = 1. (-\frac{\pi }{2}) < 0\) nên phương trình đã cho có nghiệm trong khoảng \((0; \frac{\pi }{2})\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *