Học TậpLớp 11

Bài 6 trang 86 sgk Hóa lớp 11, Một loại thủy tinh có thành phần hóa học…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 6 trang 86 sgk Hóa lớp 11, Một loại thủy tinh có thành phần hóa học…

Luyện tập: Tính chất của cacbon silic và các hợp chất của chúng – Bài 6 trang 86 sgk Hóa học lớp 11. Một loại thủy tinh có thành phần hóa học

Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%.

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: Bài 6 trang 86 sgk Hóa lớp 11, Một loại thủy tinh có thành phần hóa học…

Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K2O.PbO.6SiO2 là 677g

 \(m_{K_{2}CO_{3}}\) = \(\frac{6,77}{677}\) x 138 = 1,38 (tấn)

\(m_{PbCO_{3}}\) = \(\frac{6,77}{677}\) x 267 = 2,67 (tấn)

\(m_{SiO_{2}}\) = \(\frac{6,77}{677}\) x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn)

Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K2CO3, 2,67 tấn PbCO3 và 3,6 tấn SiO2

Hy vọng nội dung bài học Bài 6 trang 86 sgk Hóa lớp 11, Một loại thủy tinh có thành phần hóa học… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *