Học TậpLớp 11

Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác. 7. Giải phương trình f'(x) = 0

(Quảng cáo)

Bài 7. Giải phương trình \(f'(x) = 0\), biết rằng:

Bạn đang xem: Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác…

a) \(f(x) = 3\cos x + 4\sin x + 5x\);

b) \(f(x) = 1 – \sin(π + x) + 2\cos \left ( \frac{2\pi +x}{2} \right )\).

a) \(f'(x) = – 3\sin x + 4\cos x + 5\). Do đó

\(f'(x) = 0 \Leftrightarrow – 3\sin x + 4\cos x + 5 = 0 \Leftrightarrow3 \sin x – 4\cos x = 5\)

            \(\Leftrightarrow \frac{3}{5}\sin x –  \frac{4}{5}\ cos x = 1\).    (1)

Đặt \(\cos φ =  \frac{3}{5}\), \(\left(φ ∈ \left ( 0;\frac{\pi }{2} \right )\right ) \Rightarrow \sin φ =  \frac{4}{5}\), ta có:

(1)   \(\Leftrightarrow \sin x.\cos φ – \cos x.\sin φ = 1   \Leftrightarrow \sin(x – φ) = 1\)

  \(\Leftrightarrow x – φ =  \frac{\pi }{2} + k2π   \Leftrightarrow x = φ + \frac{\pi }{2} + k2π, k ∈ \mathbb Z\).

b) \(f'(x) = – \cos(π + x) – \sin \left (\pi + \frac{x}{2} \right ) = \cos x + \sin  \frac{x }{2}\)

\(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x +  \sin \frac{x }{2} = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{x }{2} = – cosx\)

\(\Leftrightarrow sin \frac{x }{2} = sin \left (x-\frac{\pi}{2}\right )\)

\(\Leftrightarrow \frac{x }{2}= x-\frac{\pi}{2}+ k2π\)  hoặc \( \frac{x }{2} = π – x+\frac{\pi}{2}+ k2π\) 

\(\Leftrightarrow x = π – k4π\)  hoặc \(x = π + k \frac{4\pi }{3}\),  \((k ∈ \mathbb Z)\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *