Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là:

Giải Toán 6 Bài 37: Số đo góc

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là:

a) Góc nhọn;                                   b) Góc vuông;

c) Góc tù;                                        d) Góc bẹt.

Lời giải:

Thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút:

a) Đồng hồ chỉ 2 giờ là góc nhọn ( vì là góc 600)

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

b) Đồng hồ chỉ 3 giờ là góc vuông (vì là góc 900)

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

c) Đồng hồ chỉ 5 giờ là góc tù (vì là góc 1500)

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

d) Đồng hồ chỉ 6 giờ là góc bẹt (vì là góc 1800)

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 37: Số đo góc hay, chi tiết khác:

  • Câu hỏi 1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc số đo của góc mOn trong Hình 8.62. ….

  • Luyện Tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo của các góc trong mỗi hình sau. ….

  • Hoạt động trang 62 Toán lớp 6 Tập 2: Bằng cách đo, hãy so sánh số đo của các góc trong hình sau với 90o. ….

  • Câu hỏi 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết…..

  • Luyện Tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt. ….

  • Vận dụng 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ sau:….

  • Bài 8.31 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Cho các góc với số đo như dưới đây…..

  • Bài 8.32 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hình sau. ….

  • Bài 8.34 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Đo các góc của tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo của các góc đó…..

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *