Học TậpLớp 11

Bài 8 trang 92 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 8 trang 92 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

Bài 8 trang 92 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có…

Bài 8. Cho hình lăng trụ tam giác \(ABC.A’B’C’\) có  \(\overrightarrow{AA’}\) = \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{c}\). Hãy phân tích (hay biểu thị véctơ \(\overrightarrow{B’C}\), \(\overrightarrow{BC’}\) qua các véctơ \(\overrightarrow{a}\),\(\overrightarrow{b}\), \(\overrightarrow{c}\).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 92 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian…

(H.3.7)

\(\overrightarrow{B’C}\) = \(\overrightarrow{B’A’}\) + \(\overrightarrow{A’A}\) + \(\overrightarrow{AC}\) = – \(\overrightarrow{b}\) – \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{c}\).

 \(\overrightarrow{BC’}\) = \(\overrightarrow{BA}\) + \(\overrightarrow{AA’}\) + \(\overrightarrow{A’C’}\) = – \(\overrightarrow{b}\) + \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{c}\).

Nhận xét: ba véctơ \(\overrightarrow{a}\); \(\overrightarrow{b}\); \(\overrightarrow{c}\) ở trên gọi là bộ ba véctơ cơ sở )dùng để phân tích các véctơ khác).

Hy vọng nội dung bài học Bài 8 trang 92 sgk hình học 11: Bài 1. Vectơ trong không gian… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *