Tài liệu & Biểu mẫu

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2023 – 2024

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2023 – 2024 là văn bản được lập ra nhằm ghi lại các thông tin quan trọng về thành phần tham gia, số phiếu, kết quả bỏ phiếu… của một cuộc Đại hội Liên đội.

Ban kiểm phiếu giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại diện đội viên không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua. Vậy sau đây là TOP 3 mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội mời các bạn cùng tải tại đây. Bên cạnh biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội các bạn xem thêm báo cáo công tác đội, phương hướng cũng như các bản tham luận.

Mục lục

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Liên đội – Mẫu 1

…………. ………….

Bạn đang xem: Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2023 – 2024

…………..…………………………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu… (ghi rõ bầu Ban Chỉ huy chi đội (liên đội)/ liên đội trưởng/ liên đội phó…)

liên đội trường TH/THCS………….

Nhiệm kỳ 20… – 20…

———-

Vào lúc… giờ… ngày… tháng… năm 20…, tại ……….…., Đại hội chi đội… (liên đội trường TH/THCS………….) Nhiệm kỳ 20… – 20… tiến hành bầu……………. chi đội … (liên đội trường TH/THCS………….) Nhiệm kỳ 20… – 20…

Tổ Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Đồng chí ………………………. – Tổ trưởng.

2. Đồng chí ………………………. – Thành viên.

3. Đồng chí ……………………….  – Thành viên.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu …………………. chi đội … (liên đội trường TH/THCS……) Nhiệm kỳ 20… – 20… với những nội dung cụ thể sau:

A. Danh sách ứng cử viên …… đã được Đại hội thông qua là … đội viên có tên sau:

1. Bạn …………………………….

2. Bạn …………………………….

3. Bạn …………………………….

……………………………………………………………….

B. Tình hình bầu cử:

– Tổng số đại biểu được triệu tập : ………… đội viên.

– Tổng số đại biểu có mặt : ………….đội viên.

– Tổng số phiếu phát ra : ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu thu vào : ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu hợp lệ : ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu không hợp lệ : ……….. phiếu.

– Kết quả bầu cử cụ thể như sau (Ghi kết quả thứ tự theo danh sách ứng cử viên):

1. ……………………….  ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

2……………………….. : ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

3. ……………………….  : ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

………………………………………………………………..

C. Kết quả bầu cử:

Theo quy định của Điều lệ Đội, các đội viên sau đây trúng cử vào …… nhiệm kỳ 20… – 20… (Ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

1. Bạn ………….. ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

2. Bạn ………….. ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

3. Bạn ………….. ….. Phiếu /….. Phiếu = ….%.

………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc lúc …. cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký tên)

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội – Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI……………………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 20… – 20….

Hôm nay vào hồi ……..giờ … phút, ngày…. tháng ….. năm…..

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. ……………………………………………

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

+ Tổng số đội viên có mặt dự đại hội là: ……đại biểu

+ Tổng số đội viên tham gia bỏ phiếu là: …..đại biểu

Đại hội đã quyết định bầu BCH mới là …………… đội viên

Trong đó:

+ Ứng cử: …. đội viên

+ Đề cử: …… đội viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH mới đạt:

+ Số đại biểu: …. đội viên

+ Số phiếu phát ra: …. phiếu

+ Số phiếu thu về …… phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: ….. phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ .. phiếu

Qua kiểm phiếu kết quả như sau:

1. Bạn ……………………… đạt ……phiếu

2. Bạn ……………………… đạt ……….phiếu

3. Bạn ……………………… đạt ……… phiếu

4. Bạn ……………………… đạt …….. phiếu

5. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu

6. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

7. Bạn ……………………… đạt ……. phiếu.

………………………………………………………….

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các bạn sau đây được trúng cử vào BCH liên đội nhiệm kỳ năm học 20… – 20….

1. ………………………… …………………………

2. ………………………… …………………………

3. ………………………… …………………………

4. ………………………… …………………………

5. ………………………… …………………………

6. ………………………… …………………………

7. ………………………… …………………………

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để cấp trên công nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội – Mẫu 3

HĐĐ HUYỆN ……………

LIÊN ĐỘI …………

ĐỘI TNPT HỒ CHÍ MINH

…………, ngày…tháng…năm..

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI MỚI

Năm học: ……………….

– Hôm nay vào lúc ….. giờ …. phút, ngày…tháng…năm…

Chúng tôi tiến hành kiểm phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học ……………

Qua sự cho phép của đại hội cho Đoàn chủ tích giới thiệu và theo nguyên tắc thể lệ bầu cử các bạn sau đây trúng cử vào Ban chỉ huy Liên đội năm học ……………

1. ………………………………………………………………… – Liên đội trưởng

2. ………………………………………………………………… – Liên đội phó

3. ………………………………………………………………… – Liên đội phó

4. ………………………………………………………………… – Ủy viên

5. ………………………………………………………………… – Ủy viên

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để hội đồng Đội cấp trên công nhận.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Trên đây là nội dung bài viết Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (6 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button