Học TậpLớp 11

Câu 1 trang 141 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 1 trang 141 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Câu 1 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

(Quảng cáo)

Bài 1. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Bạn đang xem: Câu 1 trang 141 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Một vài giới hạn đặc biệt của dãy số

Giới hạn dãy

Giới hạn hàm

       

\(\eqalign{
& \lim {1 \over n} = 0 \cr
& \lim {1 \over {{n^k}}} = 0,k \in {\mathbb Z^*} \cr
& \lim {q^n} = 0,|q| < 1 \cr
& \lim c = c \cr
& \lim {n^k} = + \infty ,k \in {\mathbb Z^*} \cr
& lim{q^n} = + \infty ,q > 1 \cr} \)

                

                                       

         

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} x = {x_0} \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} c = c \cr
& \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } {c \over {{x^k}}} = 0,k \in {\mathbb Z^*} \cr} \)

               

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {x^k} =  + \infty \)  (nếu \(k\) chẵn)

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {x^k} =  – \infty \)  (nếu \(k\) lẻ)

                                       

Hy vọng nội dung bài học Câu 1 trang 141 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *