Học TậpLớp 11

Câu 14 trang 108 SGK SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 14 trang 108 SGK SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

Câu 14 trang 108 SGK SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân. Cho dãy số (un). Hãy chọn phương án đúng:

(Quảng cáo)

Bài 14. Cho dãy số \((u_n)\), biết \(u_n= 3^n\). Hãy chọn phương án đúng:

Bạn đang xem: Câu 14 trang 108 SGK SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

a) Số hạng \(u_{n+1}\)bằng:

A. \(3^n+1\)                       B. \(3^n+ 3\)                  

C. \(3^n.3\)                             D. \(3(n+1)\)

b) Số hạng \(u_{2n}\) bằng:

A. \(2.3^n\)                                  B. \(9^n\)                     

C. \(3^n+ 3\)                              D. \(6n\)

c) Số hạng \(u_{n-1}\)bằng :

A. \(3^n-1\)                         B. \({1\over 3}.3^n\)                                    C. \(3^n– 3\)                          D. \(3n – 1\)

d) Số hạng \(u_{2n-1}\) bằng:

A. \(3^2.3^n-1\)                     B. \(3^n.3^{n-1}\)                              C. \(3^{2n}- 1\)                        D. \(3^{2(n-1)}\)

a) Ta có: \({u_{n + 1}} = {\rm{ }}{3^{n + 1}} = {\rm{ }}{3^n}.3\)

Vậy chọn C.

b) Ta có: \({u_{2n}} = {\rm{ }}{3^{2n}} = {\rm{ }}{({3^2})^n} = {\rm{ }}{9^n}\),

Vậy chọn B

c) Ta có: \({u_{n – 1}} = {3^{n – 1}} = {3^n}{.3^{ – 1}} = {{{3^n}} \over 3}\)

Vậy chọn B

d) Ta có: \({u_{2n – 1}} = {\rm{ }}{3^{2n – 1}}=3^n.3^{n-1}\)

Vậy chọn B

Hy vọng nội dung bài học Câu 14 trang 108 SGK SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *