Học TậpLớp 11

Câu 14 trang 143 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 14 trang 143 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

Câu 14 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn. Cho hàm số:

(Quảng cáo)

Bài 14. Cho hàm số: 

Bạn đang xem: Câu 14 trang 143 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn…

\(f(x) = \left\{ \matrix{
{{3 – x} \over {\sqrt {x + 1} – 2}};\text{ nếu  } x \ne 3 \hfill \cr
m;\text{ nếu  }x = 3 \hfill \cr} \right.\)

Hàm số đã cho liên tục  tại \(x = 3\) khi \(m\) bằng:

A. \(4\)                           B. \(-1\)                                      

C. \(1\)                           D. \(-4\)

Ta có:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
f(3) = m \hfill \cr
\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} {{3 – x} \over {\sqrt {x + 1} – 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty 3} {{(3 – x)(\sqrt {x + 1} + 2)} \over {x + 1 – 4}} \hfill \cr} \right. \cr
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} {{(3 – x)(\sqrt {x + 1} + 2)} \over { – (3 – x)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} {{\sqrt {x + 1} + 2} \over { – 1}} = – 4 \cr} \)

 Hàm số \(y = f(x)\) liên tục tại \(x = 3\)\( ⇔ \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} f(x) = f(3) \Leftrightarrow m =  – 4\)

Vậy chọn D.

Hy vọng nội dung bài học Câu 14 trang 143 Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *