Học TậpLớp 11

Câu 16 trang 178 Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 16 trang 178 Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11…

Câu 16 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11. Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y = f(x) tại x = x0

Bài 16. Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số \(y = f(x)\) tại \(x = x_0\)

_ Cho hàm số \(y = f(x)\) xác định trên khoảng \((a, b)\) và \(x_0∈  (a, b)\)

Bạn đang xem: Câu 16 trang 178 Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11…

Nếu tồn tại \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} {{f(x) – f({x_0})} \over {x – {x_0}}}\) thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số \(y = f(x)\) tại điểm \(x_0\) và kí hiệu \(f’(x_0)\)

_ Đặt \(Δx = x – x_0\) , ta có: \(x = x_0 + Δx\) và \(Δy = f(x_0+ Δx) – f(x_0)\)

_ Do đó ta có thể viết:

\(f'({x_0}) = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} {{\Delta y} \over {\Delta x}} = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} {{f({x_0} + \Delta x) – f({x_0})} \over {\Delta x}}\).

Hy vọng nội dung bài học Câu 16 trang 178 Đại số và giải tích 11: ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *