Học TậpLớp 11

Câu 3 trang 41 Đại số và Giải tích 11: Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 3 trang 41 Đại số và Giải tích 11: Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác…

Câu 3 trang 41 SGK Đại số và Giải tích 11: Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

(Quảng cáo)

Bài 3.Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Bạn đang xem: Câu 3 trang 41 Đại số và Giải tích 11: Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác…

a) \(y = \sqrt {2(1 + \cos x)}  + 1\)

b) \(y = 3\sin (x – {\pi  \over 6}) – 2\)

a) Ta có:

\(\eqalign{
& – 1 \le \cos x \le 1,\forall x \in \mathbb{R} \cr
& \Leftrightarrow 0 \le 1 + \cos x \le 2 \Leftrightarrow 0 \le 2(1 + \cos x) \le 4 \cr
& \Leftrightarrow 1 \le \sqrt {2(1 + \cos x} + 1 \le 3 \cr} \)

Vậy \(y ≤ 3, ∀ x ∈ \mathbb{R}\)

Dấu “ = “ xảy ra \(⇔ cos x = 1 ⇔ x = k2π (k ∈ \mathbb{Z})\)

Vậy \(y_{max}= 3\) khi \(x = k2π\)

b) Ta có:

Với mọi \(x ∈ \mathbb{R}\), ta có:

\(\eqalign{
& \sin (x – {\pi \over 6}) \le 1 \cr
& \Leftrightarrow 3\sin (x – {\pi \over 6}) \le 3 \Leftrightarrow 3\sin (x – {\pi \over 6}) – 2 \le 1 \cr
& \Leftrightarrow y \le 1 \cr} \)

 Vậy \(y_{max} = 1\) khi \(\sin (x – {\pi  \over 6}) = 1 \Leftrightarrow x = {{2\pi } \over 3} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\).

Hy vọng nội dung bài học Câu 3 trang 41 Đại số và Giải tích 11: Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *