Học TậpLớp 11

Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân. Cho hai cấp số nhân có cùng có các số hạng. Tính các số hạng tương ứng của chúng có lập thành cấp số nhân không? Vì sao? Cho một ví dụ minh họa.

(Quảng cáo)

Bài 4. Cho hai cấp số nhân có cùng số các số hạng. Tính các số hạng tương ứng của chúng có lập thành cấp số nhân không? Vì sao? Cho một ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân…

Ta có \((a_n)\) là cấp số nhân và \((b_n)\) là cấp số nhân tương ứng.

Ta có:

\({a_n} = {\rm{ }}{a_1}.{\rm{ }}{q_1}^{n – 1},{\rm{ }}{q_1}\) là hằng số

\({b_n} = {\rm{ }}{b_1}.{\rm{ }}{q_1}^{n – 1},{\rm{ }}{q_2}\) là hằng số

Khi đó: \({a_n}.{b_n} = {\rm{ }} = {\rm{ }}{a_1}.{\rm{ }}{q_1}^{n – 1}.{\rm{ }}{b_1}.{\rm{ }}{q_1}^{n – 1} = {\rm{ }}({a_1}{b_1}){({q_1}{q_2})^{n – 1}}\)

Vậy dãy số \(a_nb_n\) là một cấp số nhân có công bội : \(q = q_1q_2\)

Ví dụ:

\(1, 2, 4 …\) là cấp số nhân có công bội \(q_1= 2\)

\(3, 9, 27, …\) là cấp số nhân có công bội \(q_2= 3\)

Suy ra: \(3, 18, 108…\) là cấp số nhân có công bội: \(q = q_1q_2= 2.3 = 6\).

Hy vọng nội dung bài học Câu 4 trang 107 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *