Học TậpLớp 11

Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V – Đạo hàm…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V – Đạo hàm…

Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V – Đạo hàm. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

(Quảng cáo)

Bài 8. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S = t^3- 3t^2– 9t\), trong đó \(t\) được tính bằng giây và \(S\) được tính bằng mét.

Bạn đang xem: Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V – Đạo hàm…

a) Tính vận tốc của chuyển động khi \(t = 2s\)

b) Tính gia tốc của chuyển động khi \(t = 3s\)

c) Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu

d) Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu.

a) Vận tốc của chuyển động khi \(t = 2\) (s).

Ta có:

 \(v = {{ds} \over {dt}} = S’ = 3{t^2} – 6t – 9\)

Khi \(t = 2(s) ⇒ 3.2^2– 6.2 – 9 = -9 m/s\).

b) Gia tốc của chuyển động khi \(t = 3(s)\). Ta có:

 \(a = {{dv} \over {dt}} = v’ = 6t – 6\)

Ở \(t = 3(s) ⇒ a = 6.3 – 6 = 12 m/s^2\)

c) Ta có: \(v = 3t^2– 6t – 9\)

Tại thời điểm vận tốc triệt tiêu:

\(\eqalign{
& v = 0 \Leftrightarrow 3{t^2} – 6t – 9 = 0 \Leftrightarrow {t^2} – 2t – 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = – 1(l) \hfill \cr
t = 3(s) \hfill \cr} \right. \cr} \) 

d) Gia tốc: \(a = 6t – 6\)

Khi \(a = 0 ⇔ 6t – 6= 0 ⇔ t = 1(s)\)

Lại có: \(v = 3t^2– 6t – 9\)

Khi \(t = 1(s) ⇒ v = 3.1^2– 6.1 – 9 = -12 m/s\)

Hy vọng nội dung bài học Câu 8 trang 177 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương V – Đạo hàm… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *