Công nghệ 10 Kết nối tri thứcHọc TậpLớp 10

Công nghệ 10 Bài 11 Kết nối tri thức: Hình chiếu trục đo | Soạn Công nghệ 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Công nghệ 10 Bài 11: Hình chiếu trục đo

Mở đầu trang 64 Công nghệ 10: Hai hình trên cùng biểu diễn một vật thể. Hãy cho biết, cách biểu diễn nào giúp người xem dễ hình dung về hình dạng của vật thể hơn?

Bạn đang xem: Công nghệ 10 Bài 11 Kết nối tri thức: Hình chiếu trục đo | Soạn Công nghệ 10

Hai hình trên cùng biểu diễn một vật thể. Cách biểu diễn nào giúp người xem dễ hình dung về hình dạng của vật thể hơn?

Lời giải:

– Hình a: chỉ cho biết 2 chiều vật thể, nên khó hình dung.

– Hình b: thể hiện không gian ba chiều của vật thể nên dễ hình dung vật thể hơn.

I. Nội dung của phương pháp hình chiếu trục đo

Khám phá trang 65 Công nghệ 10: Hãy quan sát Hình 11.3 và cho biết:

Hãy quan sát Hình 11.3 và cho biết

Các phép chiếu được sử dụng trên hình là những phép chiếu gì?

Lời giải:

Hình a sử sụng phép chiếu vuông góc. Hình b sử dụng phép chiếu song song.

Khám phá trang 65 Công nghệ 10: Vị trí tương đối giữa các trục tọa độ và mặt phẳng hình chiếu. Vị trí vật thể ở Hình 11.3b đã thay đổi như thế nào so với Hình 11.3a?

Vị trí tương đối giữa các trục tọa độ và mặt phẳng hình chiếu. Vị trí vật thể ở Hình 11.3b đã thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Hình a: Trục tọa độ Oxyz khi chiếu lên mặt phẳng chiếu thì không xuất hiện trục Ox’.

Hình b: Trục tọa độ Oxyz khi chiếu lên mặt phẳng chiếu, ta thu được trục Ox’y’z’.

Khám phá trang 65 Công nghệ 10: Nhận xét về hình chiếu thu được ở hai Hình 11.3a và Hình 11.3b?

Nhận xét về hình chiếu thu được ở hai Hình 11.3a và Hình 11.3b?

Lời giải:

Hình chiếu thu được ở hình a là một hình phẳng.

Hình chiếu thu được ở hình b cho thấy rõ hình dạng của vật thể.

II. Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Khám phá trang 66 Công nghệ 10: Quan sát Hình 11.6 và cho biết:

Quan sát Hình 11.6 và cho biết

Phương trục dài của elip khi hình tròn nằm trên mặt phẳng song song với mặt xOy, yOz và zOx có vị trí tương đối như thế nào so với các trục Ox’, Oy’, Oz’?

Lời giải:

Phương trục dài của elip khi hình tròn nằm trên mặt phẳng song song với mặt xOy, yOz và zOx có vị trí tương đối vuông góc với các trục Ox’, Oy’, Oz’.

Khám phá trang 66 Công nghệ 10: Kích thước của trục dài và trục ngắn của elip bằng bao nhiêu?

Kích thước của trục dài và trục ngắn của elip bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nếu vẽ theo hệ số biến dạng quy ước (p = q = r = 1) thì các elip đó có trục dài bằng 1,22d và trục ngắn bằng 0,71d (với d là đường kính của hình tròn).

III. Hình chiếu trục đo xiên góc cân

Luyện tập 1 trang 68 Công nghệ 1: Quan sát hình 11.12 và cho biết

Quan sát hình 11.12 và cho biết

Hình nào là hình chiếu trục đo vuông góc đều, hình nào là hình chiếu trục đo xiên góc cân?

Lời giải:

– Hình chiếu trục đo vuông góc đều là: 2, 4, 5, 

– Hình chiếu trục đo xiên góc cân là: 1, 3, 6

Luyện tập 2 trang 68 Công nghệ 10: Cặp hình nào là hình chiếu trục đo của cùng một vật thể?

Cặp hình nào là hình chiếu trục đo của cùng một vật thể?

Lời giải:

Cặp hình là hình chiếu trục đo của cùng một vật thể là:

1 – 5; 2 – 6; 3 – 4 

IV. Vẽ hình chiếu trục đo

Thực hành trang 70 Công nghệ 10: Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của Gối đỡ (Hình 11.18) và Đế (Hình 11.19). Hãy vẽ hình chiếu trục đo của một trong hai vật thể đó

Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của Gối đỡ Hình 11.18 và Đế Hình 11.19

Lời giải:

– Hình chiếu trục đo gối đỡ:

Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của Gối đỡ Hình 11.18 và Đế Hình 11.19

– Hình chiếu trục đo đế:

Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của Gối đỡ Hình 11.18 và Đế Hình 11.19

Vận dụng

Vận dụng trang 70 Công nghệ 10: Hãy vẽ hình chiếu trục đo của các đồ vật trong gia đình

Lời giải:

Vẽ hình chiếu trục đo của các đồ vật trong gia đình:

Hãy vẽ hình chiếu trục đo của các đồ vật trong gia đình

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 12: Hình chiếu phối cảnh

Bài 13: Biểu diễn quy ước ren

Bài 14: Bản vẽ cơ khí

Bài 15: Bản vẽ xây dựng

Bài 16: Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button