Tài liệu & Biểu mẫu

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi nhận việc ủy quyền cho một người khác thực hiện nhận thay bằng tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng…. trong trường hợp người nhận vì lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó mà không thể trực tiếp tới nhận.

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp sẽ gồm các nội dung chính sau đây.

  • Thông tin của người ủy quyền: Họ tên, học sinh/sinh viên lớp nào? Khóa bao nhiêu? Tốt nghiệp ngành/khoa gì? Năm tốt nghiệp?…
  • Thông tin người được ủy quyền: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân…
  • Nội dung ủy quyền.
  • Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã nêu.
  • Chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: – PHÒNG ĐÀO TẠO – TrưỜNG …………………………….

Em tên là: ……………Sinh ngày:…………… Tại:………………………….

Sinh viên lớp: …………………Khoa:…… MSSV:……………………………

Tốt nghiệp ngành:……….. Bậc/hệ:………. Năm tốt nghiệp:………….

CMND số: …………do CA tỉnh: …………..Cấp ngày:……………………..

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà): ……………Sinh ngày:………… Tại:…………………………………

CMND số: ……………do CA tỉnh:……………. Cấp ngày:…………………… đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

………….., ngày……….tháng………năm 20…..

Người được ủy quyền 

(ký, viết đủ họ tên) 

Người ủy quyền

(ký, viết đủ họ tên) 

Xác nhận của cơ quan

 Xét duyệt của Phòng Đào tạo

Trên đây là nội dung bài viết Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (4 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button