Tài liệu & Biểu mẫu

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh mới nhất hiện nay được thực hiện theo Phụ lục I tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT nhằm quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh thuận tiện hơn.

Theo dõi sức khỏe học sinh là một trong những hoạt động quan trọng trong giáo dục, giúp đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh. Việc theo dõi sức khỏe giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe của học sinh, từ đó giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của họ. Đồng thời cũng giúp giáo viên có cái nhìn toàn diện về sức khỏe của học sinh và hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của từng học sinh trong lớp. Điều này giúp giáo viên có thể tham khảo để thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng học sinh. Vậy sau đây là TOP 4 mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh được áp dụng cho trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mời các bạn tải về sử dụng nhé.

Bạn đang xem: Sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Mục lục

Sổ theo dõi sức khỏe trẻ Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

SỔ
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………….Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……../………../……………………………….

Trường ………………………………………………………………………

Xã/phường/huyện/quận ………………………………………………..

Tỉnh/thành phố…………………………………………………………….

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục mầm non (3 tháng tuổi đến < 6 tuổi)

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa) Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………….. /………. / ………………………..

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ: ………………………………………

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………

5. Nghề nghiệp ………..Số điện thoại liên lạc…………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy:…………….. Tổng số con trong gia đình:…………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:……………………………………………………..

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

……………………………………………………………………

TRƯỜNG:………………………………………………

HỌ TÊN HỌC SINH…………………………..

(Phần này dành cho học sinh < 24 tháng tuổi)

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

Theo dõi về thể lực(mỗi tháng/lần)

LỚP NĂM HỌC

Tháng……/……..

Nhân viên y tế trường học (NVYTTH) ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……..m;

Cân nặng:………kg;

Tháng ……./…….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao:……m;

Cân nặng: ……kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng……./…….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: …..m;

Cân nặng:…….kg;

Tháng ……/………….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao:………m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

TRƯỜNG:……………………………………………….

HỌ TÊN HỌC SINH……………………………………

(Phần này dành cho học sinh 24 tháng tuổi đến <36 tháng tuổi)

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

Theo dõi về thể lực(Lần I – đầu năm học, Lần II – giữa năm học, Lần III – cuối năm học)

LỚP NĂM HỌC

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao: ……………………m;

– Cân nặng: …………………….kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao:……………………m;

– Cân nặng: …………………….kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao:…………………m;

– Cân nặng:…………………kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

……………….

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………..Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……./………./……………………………..

Trường ………………………………………………………….

Xã/phường/huyện/quận ……………………..………………

Tỉnh/thành phố …………………………………………………

Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:…………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH………………………………

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 1 NĂM HỌC

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 2 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……. m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 3…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 4…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 5…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
 
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ………..………….. Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……/………/…………………..…

Trường …………………………………………………..….

Xã/phường/huyện/quận ………………………………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:……………………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH.……………………………………..

PHẦN 2 – THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 6 NĂM HỌC………………

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 7…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng:………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 8 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 9 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

PHẦN 3 – KHÁM SỨC KHỎE THEO CHUYÊN KHOA

(Do y, bác sĩ ghi chép khi khám chuyên khoa)

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhi khoa

a) Tuần hoàn ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Hô hấp: ………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………..

c) Tiêu hóa …………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..

d) Thận-Tiết niệu …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

đ) Thần kinh-Tâm thần ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

e) Khám lâm sàng khác …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Mt

a) Kết quả khám thị lực:

– Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ………./10

– Có kính: Mắt phải: ……./10 Mắt trái: ………./10

b) Các bệnh về mắt (nếu có) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Tai-Mũi- Họng

a) Kết quả khám thính lực:

– Tai trái: Nói thường: …….. m; Nói thầm: …….m

– Tai phải: Nói thường: ……… m; Nói thầm: ……m

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có) …………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Răng – Hàm – Mặt

a) Kết quả khám:

– Hàm trên ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

– Hàm dưới …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có) ………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Cơ xương khớp

a) Kết quả khám

– Bình thường □

– Cong cột sống: Gù □ ưỡn □

– Vẹo cột sống: Hình chữ S □ Hình chữ C □

b) Các bệnh cơ xương khớp khác (nếu có) …………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ………..………….. Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……/………/…………………..…

Trường …………………………………………………..….

Xã/phường/huyện/quận ………………………………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:……………………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH.……………………………………..

PHẦN 2 – THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 10…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 11…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng:………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 12…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

PHẦN 3 – KHÁM SỨC KHỎE THEO CHUYÊN KHOA

(Do y, bác sĩ ghi chép khi khám chuyên khoa)

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhi khoa

a) Tuần hoàn ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Hô hấp: ………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………..

c) Tiêu hóa …………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..

d) Thận-Tiết niệu …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

đ) Thần kinh-Tâm thần ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

e) Khám lâm sàng khác …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Mt

a) Kết quả khám thị lực:

– Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ………./10

– Có kính: Mắt phải: ……./10 Mắt trái: ………./10

b) Các bệnh về mắt (nếu có) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Tai-Mũi- Họng

a) Kết quả khám thính lực:

– Tai trái: Nói thường: …….. m; Nói thầm: …….m

– Tai phải: Nói thường: ……… m; Nói thầm: ……m

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có) …………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Răng – Hàm – Mặt

a) Kết quả khám:

– Hàm trên ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

– Hàm dưới …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có) ………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Cơ xương khớp

a) Kết quả khám

– Bình thường □

– Cong cột sống: Gù □ ưỡn □

– Vẹo cột sống: Hình chữ S □ Hình chữ C □

b) Các bệnh cơ xương khớp khác (nếu có) …………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Quy định về việc lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về vấn đề bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học có quy định phòng y tế trường học phải có sổ khám bệnh theo mẫu A1/YTCS quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo mẫu số 01 và sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Mặt khác, theo Điều 9 Thông tư này, một trong những hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh là lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh.

Như vậy, theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, việc lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh là trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục. Những người chịu trách nhiệm lập sổ phải đảm bảo rằng mỗi học sinh được lập một sổ theo dõi sức khỏe riêng và cập nhật thông tin liên quan đến sức khỏe của học sinh đó.

Cụ thể, nhà trường và cơ sở giáo dục phải:

– Lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh khi học sinh nhập học vào cơ sở giáo dục và cập nhật thường xuyên thông tin về sức khỏe của học sinh đó.

– Giữ bảo mật về thông tin sức khỏe của học sinh, chỉ chia sẻ thông tin khi có yêu cầu của bác sĩ, các cơ quan y tế hoặc pháp luật.

– Thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh khi phát hiện các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại hoặc nếu học sinh cần được khám và điều trị.

– Thường xuyên đánh giá và theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến sức khỏe.

Việc lập và cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh là rất quan trọng để giúp các cơ sở giáo dục có cái nhìn tổng thể về tình trạng sức khỏe của học sinh và đưa ra các biện pháp phù hợp để nâng cao sức khỏe cho học sinh. Nó cũng giúp phụ huynh và giáo viên theo dõi sát sao sức khỏe của học sinh và đưa ra các quyết định liên quan đến việc học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Trên đây là nội dung bài viết Sổ theo dõi sức khỏe học sinh được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

5/5 - (2 bình chọn)

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button