Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Toán lớp 6 Cánh diều Bài tập cuối chương 5

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 5 sách Cánh diều […]

Toán lớp 6 Cánh diều Bài 10. Hai bài toán về phân số

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 10. Hai bài toán về phân số […]

Toán lớp 6 Cánh diều Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm […]

Bài 4 trang 60 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 60 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn […]

Bài 3 trang 60 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn […]

Bài 2 trang 60 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 60 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700 mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B […]

Bài 1 trang 59 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 59 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Theo https://danso.org/dan-so-the-gioi, vào ngày 11/02/2020, dân số thế giới là 7 762 912 358 người. Sử dụng số thập phân để viết dân […]

Luyện tập 2 trang 59 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 2 trang 59 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn số Luyện tập 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập […]

Hoạt động 2 trang 58 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Hoạt động 2 trang 58 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Làm tròn số 76,421 đến: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn số Hoạt động 2 trang […]

Luyện tập 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 8. Ước lượng và làm tròn số Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập […]