MÔN MỸ THUẬT

LỚP 6

TuầnTiết PPCTTên bàiTrạng thái
2221Bài 21 (Vẽ theo mẫu): MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT 
2322CHỦ ĐỀ: TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM (2 tiết)(13/04)
KIỂM TRA 15 PHÚT
2424Bái 25 (Vẽ tranh): ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM(20/04)
2525BÀI 22 (Vẽ tranh): ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂNBài mới (27/04)

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9