MÔN THỂ DỤC

LỚP 6

 

LỚP 7

TIẾT PPCTTỀN BÀITRẠNG THÁI
41,42BÀI NHẢY XA + CHẠY NHANH 
43,44BÀI NHẢY XA + CHẠY NHANH (TT)(10/04)
45,46BÀI NHẢY XA + CHẠY NHANH (TT)(17/04)
47,48BÀI NHẢY XA(24/04)
 

LỚP 8

LỚP 9

TIẾT PPCTTỀN BÀITRẠNG THÁI
41,42BÀI NHẢY CAO + CHẠY NGẮN 
43,44BÀI NHẢY CAO + CHẠY NGẮN(10/04)
45,46BÀI NHẢY CAO + CHẠY NGẮN(17/04)
47,48BÀI NHẢY CAO(24/04)

LỚP 10

TIẾT PPCTTỀN BÀITRẠNG THÁI
47,48BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN(10/04)
49,50BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN(17/04)
51,52BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN(24/04)
53,54BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀNBài mới (01/05)