Học TậpLớp 8

Theo em, giữa người coi trọng sĩ diện với người mắc bệnh sĩ có gì khác nhau? Văn bản trên ( và đoạn tóm tắt vở kịch Bệnh sĩ cho thấy nhân vật nào hiện thân đầy đủ cho người mắc bệnh sĩ? Phân tích một số chi tiết tiêu biểu để làm rõ ý kiến.

Câu 1: Theo em, giữa người coi trọng ” sĩ diện” với người mắc ” bệnh sĩ” có gì khác nhau? Văn bản trên ( và đoạn tóm tắt vở kịch Bệnh sĩ” cho thấy nhân vật nào hiện thân đầy đủ cho người mắc ” bệnh sĩ”? Phân tích một số chi tiết tiêu biểu để làm rõ ý kiến.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Theo em, giữa người coi trọng sĩ diện với người mắc bệnh sĩ có gì khác nhau? Văn bản trên ( và đoạn tóm tắt vở kịch Bệnh sĩ cho thấy nhân vật nào hiện thân đầy đủ cho người mắc bệnh sĩ? Phân tích một số chi tiết tiêu biểu để làm rõ ý kiến.

Theo em  người coi trọng ” sĩ diện” với người mắc ” bệnh sĩ” có gì khác nhau? về hành động, người coi trọng sĩ diện sẽ làm mọi việc để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân còn người mắc bệnh sĩ diện sẽ làm mọi việc để thể hiện bản thân. Văn bản trên ( và đoạn tóm tắt vở kịch Bệnh sĩ” cho thấy nhân vật Ông Toàn Nha hiện thân đầy đủ cho người mắc ” bệnh sĩ”. Bởi ông vì háo danh mà phát động cuộc thay trời đổi đất dù ông học hết lớp 4, cho người đóng giả thuyền trưởng tàu viễn dương…..Ông làm mọi việc để có thể thể hiện bản thân, nâng cao tên tuổi của mình mà bất chấp làm giả, thậm chí có thể hại người khác.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button