Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Review 1 Language trang 38 – Global Success Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Review 1 Language trang 38 – Kết nối tri thức

1 (trang 38 SGK Tiếng Anh 7): Circle the word in which the underlined is pronounced differently. Then listen, check and repeat. (Khoanh tròn từ mà phần gạch chân được phát âm khác nhau. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Review 1 Language trang 38 – Global Success Kết nối tri thức

Tiếng Anh 7 Review 1 Language (ảnh 1)

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

2 (trang 38 SGK Tiếng Anh 7): Put the phrases below in the correct columns. (Đặt các cụm từ bên dưới vào các cột chính xác.)

Tiếng Anh 7 Review 1 Language (ảnh 2)

Đáp án:

* Activities you do for yourself:

– cleaning your room

– collecting stamps

– doing judo

– doing sport

* Activities you do for your community:

– raising money for charity

– doing volunteer work

– helping street children

– donating clothes

Hướng dẫn dịch:

* Các hoạt động bạn làm cho chính mình:

– dọn phòng của bạn

– sưu tầm tem

– tập judo

– chơi thể thao

* Các hoạt động bạn làm cho cộng đồng của mình:

– gây quỹ từ thiện

– làm công việc tình nguyện

– giúp đỡ trẻ em đường phố

– tặng quần áo

3 (trang 38 SGK Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the words and phrases below. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ bên dưới.)

Tiếng Anh 7 Review 1 Language (ảnh 3)

1. Eating … and exercising can help you keep fit and stay healthy.

2. The Donate a Book event helps children in …

3. My brother spends a lot of time making models. That’s his …

4. If you have …, use lip balm.

5. There are many things you can do to help your …

6. I love … of the sunset.

Đáp án:

1. coloured vegetables

2. mountainous areas

3. hobby

4. chapped lips

5. community

6. taking photos

Hướng dẫn dịch:

1. Ăn các loại rau có màu và tập thể dục có thể giúp bạn giữ dáng và giữ gìn sức khỏe.

2. Sự kiện Quyên góp sách giúp trẻ em miền núi.

3. Anh trai tôi dành nhiều thời gian để làm mô hình. Đó là sở thích của anh ấy.

4. Nếu bạn có đôi môi nứt nẻ, hãy sử dụng son dưỡng môi.

5. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để giúp đỡ cộng đồng của mình.

6. Tôi thích chụp ảnh hoàng hôn.

4 (trang 38 SGK Tiếng Anh 7): Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets. (Điền vào chỗ trống với thì đúng của động từ trong ngoặc.)

1. He often (read) books in dim light, so his eyes hurt.

2. … you (do) the gardening at the weekend?

3. Ordinary people (need) about 2,000 calories a day to stay healthy.

4. I (cannot) ride a bicycle when I was 6.

5. Last summer Phong (not volunteer) to teach maths to street children.

6. We (join) the project Plant a Tree in 2019 to make our area green.

Đáp án:

1. reads

2. Do you do

3. need

4. couldn’t

5. didn’t volunteer

6. joined

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy thường đọc sách trong ánh sáng mờ, vì vậy mắt anh ấy rất đau.

2. Bạn có làm vườn vào cuối tuần không?

3. Người bình thường cần khoảng 2.000 calo mỗi ngày để khỏe mạnh.

4. Tôi không thể đi xe đạp khi tôi 6 tuổi.

5. Mùa hè năm ngoái Phong không tình nguyện dạy toán cho trẻ em đường phố.

6. Chúng tôi đã tham gia dự án Trồng cây vào năm 2019 để làm cho khu vực của chúng tôi trở nên xanh mát.

5 (trang 38 SGK Tiếng Anh 7): Turn the sentences into negative statements or questions. (Chuyển câu thành câu phủ định hoặc câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Review 1 Language (ảnh 4)

Đáp án:

1. She didn’t like exercising.

2. My family doesn’t always spend time doing housework together on Sundays.

3. I didn’t use a lot of suncream during my holiday.

4. Did your community organise a fair to raise money for the homeless last week?

5. Does Tim make beautiful pieces of art from dry leaves and sticks?

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Cô ấy thích tập thể dục.

2. Gia đình tôi luôn dành thời gian làm việc nhà cùng nhau vào Chủ nhật.

3. Tôi đã sử dụng rất nhiều suncream trong kỳ nghỉ của mình.

4. Cộng đồng của tôi đã tổ chức một hội chợ để quyên góp tiền cho những người vô gia cư vào tuần trước.

5. Tim làm những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ lá khô và que.

B. Câu mới

1. Cô ấy không thích tập thể dục.

2. Gia đình tôi không phải lúc nào cũng dành thời gian làm việc nhà cùng nhau vào Chủ nhật.

3. Tôi không sử dụng nhiều dòng chảy trong kỳ nghỉ của mình.

4. Tuần trước, cộng đồng của bạn có tổ chức hội chợ quyên góp tiền cho người vô gia cư không?

5. Tim có làm những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ lá khô và que không?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Skills (trang 39 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the passage and choose…2. Work in pairs….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button