Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Friend plus CTST

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 – Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 – Friend plus Chân trời sáng tạo

1 (trang 22 SGK Tiếng Anh 7): Read the article. Which of topics A-E are in the text? Put the topics in order. (Đọc bài báo. Chủ đề A-E nằm trong đoạn văn bản? Sắp xếp các chủ đề theo thứ tự.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. A

2. C

3. E

4. D

Hướng dẫn dịch:

Nhìn này! Tôi là một biểu tượng cảm xúc biết nói.

1. Đang ngồi trên ghế sofa, Anna đang gửi tin nhắn tức thời cho Lucy. Nhưng Anna không dùng những từ thật hay viết những câu thật. Giống như những người trẻ khác, họ đang giao tiếp bằng những bức tranh nhỏ, nhiều màu sắc – biểu tượng cảm xúc.

2. Bạn có thể tìm thấy những chiếc áo phông, áp phích, video, câu chuyện và bài hát có biểu tượng cảm xúc sáng tạo. Biểu tượng cảm xúc có ở khắp mọi nơi, nhưng chúng đến từ đâu và tại sao chúng lại phổ biến như vậy?

3. Người phát minh ra biểu tượng cảm xúc, Shigetaka Kurita, đến từ Nhật Bản, và “emoji” trong tiếng Nhật có nghĩa là hình ảnh (e) và chữ (moji). Hiện có hơn một nghìn biểu tượng cảm xúc với các màu da khác nhau thể hiện con người và ý tưởng từ nhiều nền văn hóa, không chỉ Nhật Bản. Chúng đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế thực sự.

4. Biểu tượng cảm xúc bằng hình và biểu tượng cảm xúc bằng dấu câu có thể thể hiện cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta không nói chuyện trực tiếp, điều quan trọng là phải xem liệu một tin nhắn là buồn, ngớ ngẩn, hài hước hay vui vẻ. Vì vậy, biểu tượng cảm xúc rất hữu ích, nhưng chúng chỉ chủ yếu tạo thêm một chút thú vị và màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thực sự yêu chúng.

2 (trang 22 SGK Tiếng Anh 7): Read and listen to the article. Write True or False. (Đọc và nghe bài báo. Viết Đúng hoặc Sai.)

Bài nghe:

1. Lucy is reading a message made of emoticons.

2. There are emojis on clothes.

3. Emojis show only Japanese culture.

4. The people and faces in the new emojis use a lot more colours.

5. Emojis don’t help with communication.

Đáp án:

1. False

2. True

3. False

4. True

5. False

Hướng dẫn dịch:

1. Lucy đang đọc một tin nhắn làm bằng biểu tượng cảm xúc bằng dấu câu. – Sai

2. Có các biểu tượng cảm xúc trên quần áo. – Đúng

3. Các biểu tượng cảm xúc chỉ thể hiện văn hóa Nhật Bản. – Sai

4. Người và khuôn mặt trong biểu tượng cảm xúc mới sử dụng nhiều màu sắc hơn. – Đúng

5. Biểu tượng cảm xúc không giúp ích cho việc giao tiếp. – Sai

3 (trang 22 SGK Tiếng Anh 7): VOCABULARY PLUS. Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Từ vựng tăng cường. Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. colourful (adj): nhiều màu sắc

2. creative (adj): sáng tạo

3. international (adj): quốc tế

4. funny (adj): vui nhộn

5. useful (adj): hữu ích

4 (trang 22 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Work in pairs. Do you like emojis? Why / Why not? (Thực hành. Làm việc theo cặp. Bạn có thích các biểu tượng cảm xúc không? Tại sao / Tại sao không?)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Gợi ý:

I really like emojis. I think they are very beautiful and funny. There’re a lot of colourful emojis to show our feelings: happy, sad, angry, surprised, … They’re very convenient. A lot of my friends love using emojis, too.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thực sự rất thích biểu tượng cảm xúc. Tôi nghĩ chúng rất đẹp và vui nhộn. Có rất nhiều biểu tượng cảm xúc đầy màu sắc để thể hiện cảm xúc của chúng ta: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, … Chúng rất tiện lợi. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng thích sử dụng biểu tượng cảm xúc. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Vocabulary (trang 20 – 21 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match the words in blue in the communication survey with pictures… 2. Do the survey and compare your answers…

Language focus 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words… 2. Read the Study Strategy. Then write the –ingform of the verbs…

Vocabulary and listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match the phrases A-H with… 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check…

Language focus 2 (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d… 2. Listen. Choose the words whose underlined part…

Speaking (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in… 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue…

Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report… 2. Complete the Key Phrases from the text…

Culture (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the text and complete…2. Read the text again and write True or…

Puzzles and Games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication… 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button