Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 43 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 43 – Explore English

Play a quiz game. Work with a partner. Student A: Turn to page 134. Student B: Turn to page 136. Take turn to ask and answer questions. (Chơi trò chơi đố vui. Làm việc với bạn cùng nhóm. Học sinh A: Mở trang 134. Học sinh B: Mở trang 136. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication trang 43 – Explore English

Lời giải:

1. What is the highest mountain in Japan?

Is it Mount Fuji?

Yes, it is

2. What is the hottest desert in Africa?

Is it the Sahara Desert?

Yes, that’s correct’

Hướng dẫn dịch:

1. Ngọn nút cao nhất ở Nhật Bản là gì?

Có phải là núi Phú Sĩ không?

Đúng vậy

2. Sa mạc nóng nhất ở Châu Phi là gì?

Nó có phải là sa mạc Sahara?

Chính xác

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 39)

Language focus (trang 40, 41)

The real world (trang 42)

Pronunciation (trang 43)

Reading (trang 44, 45)

Comprehesion (trang 46)

Writing (trang 46)

Worksheet (trang 142)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button