Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehesion trang 46 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehesion trang 46 – Explore English

A (trang 46 sgk Tiếng Anh 7): Answer the questions about Extreme Amazon. (Trả lời các câu hỏi về Extreme Amazon)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehesion trang 46 – Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 4 Comprehesion trang 46 - Explore English (ảnh 2)

Lời giải:

1-c

2-c

3-c

4-b

5-c

 

Hướng dẫn dịch:

1. Bài đọc chủ yếu nối về tầm quan trọng của Amazon

2. Sông Amazon dài khoảng 6000km

3. Sông Amazon hẹp hơn trong mùa mưa

4. Ở dòng 10, từ “species” nghĩa là các loài.       

5. Một phần năm các loài  chim ở trên thế giới sống ở rừng nhiệt đới Amazon     

B (trang 46 sgk Tiếng Anh 7): Complete the word web. (Hoàn thành bảng từ sau)

Lời giải:

1- longest

2- largest

3- highest

4- insects

5- most dangerous

 

C (trang 46 sgk Tiếng Anh 7): Talk with a partner. What other rain forests do you know about? Describe them. (Nói với bạn cùng nhóm. Bạn còn biết rừng nhiệt đới nào khác không? Mô tả chúng)

Lời giải:

The Southeast Asian rainforests are the oldest, consistent rainforests on Earth, dating back to the Pleistocene Epoch 70 million years ago. It has a biological richness and diversity unequaled by that of the Amazon or African rainforests. Yet Southeast Asia is losing its rainforests faster than any equatorial region, and has the fewest remaining primary rainforests.

Hướng dẫn dịch:

Rừng nhiệt đới Đông Nam Á là những khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên Trái đất, có niên đại từ Kỷ nguyên Pleistocen cách đây 70 triệu năm. Nó có sự phong phú và đa dạng về mặt sinh học không gì sánh được với rừng nhiệt đới Amazon hoặc châu Phi. Tuy nhiên, Đông Nam Á đang mất rừng nhiệt đới nhanh hơn bất kỳ khu vực xích đạo nào và có ít rừng mưa nguyên sinh nhất còn lại.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 39)

Language focus (trang 40, 41)

The real world (trang 42)

Pronunciation (trang 43)

Communication (trang 43)

Reading (trang 44, 45)

Writing (trang 46)

Worksheet (trang 142)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (3 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button