Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Pronunciation trang 63 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Pronunciation trang 63 – Explore English

Syllable stress

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Pronunciation trang 63 – Explore English

A (trang 63 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Write the number of syllables. Then listen again and repeat. (Nghe. Viết số các âm tiết. Sau đó nghe và lặp lại.)

1. popular__3_

2. amazing____

3. independent____

Lời giải:

1. popular__3_

2. amazing__3_

3. independent__4_

B (trang 63 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Write the number of syllables. Then listen again and underline the stressed syllable. (Nghe. Viết số âm tiết. Sau đó nghe lại và gạch chân âm tiết mang trọng âm)

1. interesting__________

4. different_____

2. terrible_______

5. important_____

3. intelligent______

6. dangerous_____

 

 

 

 

 

Lời giải:

1. interesting___3___

4. different__3___

2. terrible___3____

5. important__3__

3. intelligent___4___

6. dangerous__3__

C (trang 63 sgk Tiếng Anh 7): Work with a partner. Make sentences using the words in B. Then take turns to read the sentences. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Đặt câu sử dụng các từ ở bài B. Sau đó lần lượt đọc các câu)

Lời giải:

1. This movie is really interesting

2. Food in this restaurant was terrible

3. My dog is intelligent

4. My new T-shirt is different from yours

5. Working hard is important for everyone

6. Going out late is dangerous, especially for girl.

Hướng dẫn dịch:

1. Bộ phim này thực sự rất thú vị

2. Đồ ăn ở nhà hàng này thật khủng khiếp

3. Con chó của tôi thông minh

4. Áo phông mới của tôi khác với áo của bạn

5. Làm việc chăm chỉ là điều quan trọng đối với tất cả mọi người

6. Đi chơi muộn rất nguy hiểm, nhất là với con gái.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 59)

Language focus (trang 60, 61)

The real world (trang 62)

Communication (trang 63)

Reading (trang 64, 65)

Comprehension (trang 66)

Writing (trang 66)

Worksheet (trang 145)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button