Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing trang 66 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing trang 66 – Explore English

Write a blog post about music performance. Write about a new song or album you heard recently or a concert or performance you attended. Write 60-80 words. Turn to page 144 for the writing worksheet. (Viết một bài blog về một buổi trình diễn âm nhạc. Viết về một bài hát hoặc album mới mà bạn đã nghe gần đây hoặc một buổi hòa nhạc hoặc buổi biểu diễn mà bạn đã tham dự. Viết 60-80 từ. Lật trang 144 để xem phiếu làm bài)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing trang 66 – Explore English

Lời giải:

I have heard the newest album of Taylor Swift. The music performance told stories about her own relationship stories in the past. The album has various types of music such as: pop, country and even electronic. It was very good and interesting because all of us can get related to her music easily.

Hướng dẫn dịch:

Tớ đã nghe album mới nhất của Taylor Swift. Buổi biểu diễn văn nghệ kể về những câu chuyện tình yêu của chính cô trong quá khứ. Album có nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: pop, country và cả nhạc điện tử. Nó rất hay và thú vị vì tất cả chúng ta đều có thể liên quan đến âm nhạc của cô ấy một cách dễ dàng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 59)

Language focus (trang 60, 61)

The real world (trang 62)

Pronunciation (trang 63)

Communication (trang 63)

Reading (trang 64, 65)

Comprehension (trang 66)

Worksheet (trang 145)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button