Học TậpLớp 5Tiếng Anh lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 2 trang 48, 49

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 2 trang 48, 49

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 2 trang 48, 49

 1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a) What foreign language do you have at school? – English. What about you, Akiko?

(Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì? – Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?)

b) I have French. – Oh, really?

(Tôi học tiếng Pháp. – Ồ, vậy hả?)

c) And do you like English? – Yes. It’s my favourite subject.

(Và bạn có thích tiếng Anh không? – Có. Nó là môn học yêu thích của mình.)

d) Why do you learn English? – Because I want to sing English songs.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? – Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.)

 2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)

Bài nghe:

Đáp án:

a) Why do you learn English? – Because I want to watch English cartoons on TV.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? – Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.)

b) Why do you learn English? – Because I want to read English comic books.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? – Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)

c) Why do you learn English? – Because I want to talk with my foreign friends.

(Tại sao bạn học tiếng Anh ? – Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.)

 3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.

Đáp án:

+ Why do you learn English? – Because I want to visit English speaking countries.

(Tại sao bạn học tiếng Anh? – Bởi vì mình muốn đi du lịch đến các quốc gia nói tiếng Anh.)

+ How do you practise reading English? – I read English comic books.

(Bạn luyện tập kĩ năng đọc tiếng Anh như thế nào? – Mình đọc truyện tranh bằng tiếng Anh.)

+ How do you practise listening English? – I listen to English songs.

(Bạn luyện tập kĩ năng nghe tiếng Anh như thế nào? – Mình nghe các ca khúc tiếng Anh.)

+ How do you practise speaking English? – I speak English with my foreign friends.

(Bạn luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh như thế nào? – Mình nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè nước ngoài của mình.)

+ How do you practise writing English? – I write letters or emails to my American friends.

(Bạn luyện tập kĩ năng viết tiếng Anh như thế nào? – Mình viết thư tay hoặc thư điện tử cho các bạn người Mỹ của mình.)

 4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Audio script:

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Bạn nói tiếng Anh rất tốt!

Hoa: Cảm ơn bạn, Tony!

Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Hoa: Mình nói tiếng Anh với các bạn bè nước ngoài hàng ngày.

2. Tony: Bạn học từ vựng tiếng Anh như thế nào?

Nam: Mình viết những từ mới và đọc to chúng.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Nam: Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiếng Anh.

3. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Mai: Bằng việc xem hoạt hình tiếng Anh.

Tony: Bạn có hiểu phim hoạt hình này không?

Mai: Có.

Tony: Tuyệt quá! Giỏi quá.

Mai: Cám ơn bạn.

4. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng đọc như thế nào?

Quân: Mình thường đọc truyện tranh tiếng Anh.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Quân: Bởi vì mình muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.

Đáp án:

a.2

b.4

c.1

d.3

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How do you practise speaking English?

(Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?)

2. How do you practise reading English?

(Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?)

3. How do you practise writing English?

(Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?)

4. How do you learn English vocabulary?

(Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?)

5. Why do you learn English?

(Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Đáp án:

1. I speak to my friends every day.

(Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.)

2. I read English comic books.

(Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.)

3. I write emails to my foreign friends.

(Tôi viết nhiều thư điện từ cho bạn bè nước ngoài.)

4. I write new words on notebooks and read them aloud.

(Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.)

5. I want to sing English songs.

(Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 chi tiết, hay khác:

Lesson 1 (trang 46, 47): Look, listen and repeat…

Lesson 3 (trang 50, 51): Listen and repeat…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button