Học TậpLớp 5Tiếng Anh lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 3 trang 50, 51

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 3 trang 50, 51 

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Lesson 3 trang 50, 51

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

’How do you ‘practise ‘speaking?

(Bạn luyện nói thế nào?)

I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

(Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.)

‘How do you ‘practise ‘reading?

(Bạn luyện đọc thế nào?)

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

(Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.)

‘How do you ‘practise ‘writing?

(Bạn luyện viết thế nào?)

I ‘write ’emails to my ‘friends.

(Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)

‘Why do you ‘learn ‘English?

(Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Be’cause I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

(Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau.)

Bài nghe:

Đáp án:

1.b   I learn English by talking with my friends.

(Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.)

2.a   Mai learns English by reading comic books.

(Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.)

3.a   Nam learns English by writing emails to his friends.

(Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.)

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends.

(Chúng tớ học tiếng Anh bởi vì chúng tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tớ.)

 3. Let’s chant.

(Chúng ta cùng ca hát đồng dao.)

Bài nghe:

How do you learn English?

(Bạn học tiếng Anh thế nào?)

How do you practise speaking?

(Bạn luyện nói thế nào?)

By speaking English every day.

(Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.)

How do you practise reading?

(Bạn luyện đọc thế nào?)

By reading comic books.

(Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.)

How do you practise listening?

(Bạn luyện nghe thế nào?)

By watching English cartoons on TV.

(Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.)

How do you practise writing?

(Bạn luyện viết thế nào?)

By writing emails to my friends.

(Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.)

Why do you learn English?

(Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Because I want to sing English songs.

(Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.)

 4. Read and tick TRue (T) or False (F).

(Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F).)

 Hướng dẫn dịch:

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình – Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.
Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1 – T. Mai tries to guess the meaning of a word while she reads.

(Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc.)

2 – F. Mai often learns to speak English by herself.

(Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô ấy.)

3 – T. Akiko usually practises listening by watching cartoons on TV.

(Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.)

4 – T. Akiko learns to write English by writing emails to Mai every day.

(Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho Mai mỗi ngày.)

5 – F. They like learning English because it is necessary for their studies.

(Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.)

 5. Write about how your friend learns English.

(Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào.)

Lời giải:

My friend is Trinh.

(Bạn tôi là Trinh.)

She learns to read English by reading short English stories.

(Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh.)

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

(Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.)

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

(Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.) 

6. Project (Dự án)

Thảo luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể…

– hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

– viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 chi tiết, hay khác:

Lesson 1 (trang 46, 47): Look, listen and repeat…

Lesson 2 (trang 48, 49): Look, listen and repeat…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button