Học TậpLớp 8

Tìm thông tin cơ bản của đoạn văn: Sóng thần đã được nhắc đến …. Ngày 17/7/1998, sóng thần làm hơn 2 100 người chết tại Pa-pua Niu Ghi-nê.

Câu 3: Tìm thông tin cơ bản của đoạn văn: ” Sóng thần đã được nhắc đến …. Ngày 17/7/1998, sóng thần làm hơn 2 100 người chết tại Pa-pua Niu Ghi-nê”. Thông tin cơ bản đã được thể hiện bằng những chi tiết nào? Xác định vai trò của của những chi tiết ấy trong đoạn văn.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Tìm thông tin cơ bản của đoạn văn: Sóng thần đã được nhắc đến …. Ngày 17/7/1998, sóng thần làm hơn 2 100 người chết tại Pa-pua Niu Ghi-nê.

Các thông tin cơ bản là: Sóng thần đã được nhắc đến từ thời thượng cổ

Thông tin cơ bản đã được thể hiện bằng dẫn chứng ở các giai đoạn trước đã xảy ra các sự kiện sóng thần. Vai trò của của những chi tiết ấy là dẫn chứng cho câu đầu tiên trong đoạn văn.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

5/5 - (4 bình chọn)



Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button